Restaurering

Ved restaurering ser vi på prosessen med å bringe et bygg tilbake til den tidligere tilstanden det var i. Utfordringen med dette, er å få bygget tilbake til opprinnelig kvalitet i forhold til tetthet og holdbarhet. Med holdbarhet mener vi bestandighet mot råte og vær og vind

Restaurering handler ellers for det meste om å videreføre tradisjoner og bevare byggemåter. Restaurering er viktig for at kommende generasjoner kan få oppleve gammel kultur og gamle byggetradisjoner på.

Lang erfaring med restaurering

Nore Laft AS har drevet med restaurering av laftebygg siden tidlig på 80tallet, og har dermed lang og bred erfaring med å utføre denne typen arbeider. Vi utfører restaurering for både riksantikvaren, bygdetun og privatpersoner.

Gjennom restaurering har vi fått kjennskap til laftehusets utsatte punkter såvel som respekten for et gammelt håndverk. Her ser vi merkene etter gammelt verktøy og merkene etter flytting eller ombygging av hus. Vi kan se hva slags verktøy de gamle håndverkerne hadde eller ikke hadde og ofte kan vi forundres over hvorledes de klarte å håndtere såpass grovt tømmer som de ofte brukte.

Våre medarbeidere har sterk faglig bakgrunn, samt en årrekke med kunnskap fra en rekke ulike prosjekter. Våre medarbeidere er profesjonelle og yter god service til våre kunder. Ved å ta kontakt med oss kan du være sikker på at du engasjerer en bedrift som strekker seg langt for å gjøre deg fornøyd.

Gammelt stabbur

Stabbur

Les mer
Nybygg på gammelt tømmerbygg

Hytter og hus

Har du spørsmål angående restaurering kan du ta kontakt med oss her.

Kontakt oss