Anneks med åpen svalgang

Laftet anneks med åpen svalgang i stavlaft og med stolper.