Anneks med svalgang

Laftet anneks med svalgang i stavlaft som er tettet på høyre side.