Toetasjes tømmerbygg med skigard

Bolighus restaurert i 2009.

Dette bolighuset var under den hvitmalte panelen et gammelt flott tømmerhus. Vi byttet ut vinduer, reparerte og fletter inn nytt der det var råtnet for mye. Det gamle tilbygget ble revet og vi laftet opp et nytt. Den gamle toetasjes fronten ble bygd opp på nytt med stolper og ny panel.