Firedelt rasteplass

Rasteplass inndelt i fire sittegrupper.
Denne er plassert på Fritidsparken på Rødberg i Nore og Uvdal Kommune.