Gammelt stabbur

Fredet stabbur restaurert i 2012

På dette stabburet har vi skiftet noen, samt reparert og stabilisert stabber og svill. Vi lagde ny bursklopp, ny trapp(ikke avbildet) og byttet ut taket.