Gapahuk plassert på hyttetun.

Gapahuk med mye lys og god åpning. Mulighet for å sette inn glass på sidene.