Gammelt stabbur

Restaurert fredet stabbur

Vi har på dette stabburet forsterket taket, byttet ut noe av panelen, reparert deler av trappa innvendig, samt lagd ny stabburstrapp.