Tømmerbygg med torvtak

Restaurert og gjort om gammel stue/fjøs og en gammel seterbu til hytte i 2014.

Flere tømmerstokker ble byttet ut, noen steder blei det innfelt nytt i gammelt og flere steder ble nytt og gammelt skjøtet sammen.
Det ble laftet et nytt inngangsparti som flettet de to gamle byggene sammen til en ny flott tømmerhytte.