Køyesenger

Senger

Køyeseng utformet etter kunders ønsker. Køyesenger, dobbeltsenger, himmelsenger. Utskjæringer eller ikke.