Lafting av hus

Lafting har sin opprinnelse her til lands helt tilbake fra vikingtiden, og var fram til 1900 tallet den mest vanlige måte å bygge trehus på, spesielt i de store sørnorske dalfører, men også i byer og tettsteder langs kysten.

Lafting utviklet seg i Norge til å få en helt spesiell kvalitet, utførelse og uttrykksform. Således finnes fra gammelt av flere forskjellige «Laftehogg». 

Tømmerhus fra middelalderen er fortsatt i bruk både som bolighus, stabbur og eldhus etc. Slik ble laftehusene i grovt tømmer lenge den mest dominerende byggeskikken vi hadde i Norge.

Vår fremgangsmåte ved lafting av hus

Ved lafting av bolighus er vi i startfasen opptatt av ønsker, behov og ikke minst «drømmer» hos deg som vi skal bygge for.

Vi tar så alt ansvar innenfor tegning, prosjektering og planlegging. Du som boligkjøper kan ha egne tegninger eller ta utgangspunkt i en av de forskjellige modellene vi har tegnet eller laftet tidligere. Vi har til gode å bygge to like laftehus. Vi tilpasser alltid tegningene etter dine ønsker så langt det er mulig.

Våre medarbeidere har lang erfaring med håndverket og tradisjonene ved lafting, og alle er opptatt av at det skal være fornuftige løsninger med sansen for detaljer. Vi er meget opptatt av at ditt laftehus skal passe best mulig inn i det miljøet det skal stå i.

Vi leverer tømmerhus over hele SørNorge, spesielt i Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland.

Din samarbeidspartner innen lafting av hus 

Nore Laft AS er tuftet på de gamle norske laftetradisjoner. Vi bygger laftede hytter og hus, i tillegg til å restaurere laftede bygg.

Nore Laft har et stort fokus på kvalitet og ekthet, som også er grunnen til at vi opplever å ha tillit hos våre kunder. Du kan på den måten være trygg på at du er kommet til en samarbeidspartner som setter deg som kunde i fokus.

Har du spørsmål vedrørende lafting av hus kan du ta kontakt for en hyggelig prat her.

Kontakt oss