Norske
laftetradisjoner 

Norske laftetradisjoner er en viktig næring for mange distriktskommuner i Norge, og det finnes heldigvis mange mennesker med kompetanse på våre laftetradisjoner rundt om i våre distriktskommuner.

Med tiden har laftebransjen hatt et fokus på, og utviklet laftebygg til å bli mer energieffektive alternativer til både hytte og boligbygg i mer moderne utforming.

Det er dessverre ikke alle laftebygg som settes opp i dag som kan sies å være bærere av norske laftetradisjoner. Ofte blir størrelse og effekter viktigere enn selve håndverket. Viktig å vite at selve laftebygget med tømmer og utførelse ikke kan byttes ut. Det er det viktigste ved hele bygget.

Flere fordeler ved lafting

Som byggemetode har laft mange kvaliteter, og med riktig utførelse og materialkvalitet har det meget lang levetid. Byggemetoden har utviklet seg helt fra vikingtiden, og var frem til 1800tallet den vanligste måte å bygge trehus på i Norge.

Det finnes både enkle, og mer avanserte måter å gjøre det på. Nore Laft AS bruker en gammel lafteteknikk hvor stokkene ikke skjæres rette på over og undersiden. På denne måten bevarer vi de gamle laftetradisjonene og byggverkene får et mer særegent og levende preg.

Vår tilnærming til svalganger er også unik, i tillegg til at vi er gode på å dimensjonere høyde og «utstikk» på hyttene slik at de ikke ser ragende ut.

Nore Laft AS bevarer norsk laftetradisjon

Vi er opptatt av å bevare norsk laftetradisjon, samt å bygge hus og hytter som både du og dine etterkommere kan få oppleve samt tilbringe kvalitetstid sammen i.

Vår lange erfaring med lafting og dets iboende verdier og tradisjoner gjør at våre kunder har tillit til oss, og stoler på vår kompetanse.

Har du spørsmål vedrørende norske laftetradisjoner og lafting kan du ta kontakt her.

Kontakt oss